Klassinen hieronta Espoo

Kär­sit­kö har­tia- ja nis­ka­seu­dun kivuis­ta tai onko sinul­la jän­ni­tys­pään­sär­kyä? Ovat­ko lihak­se­si kipeät ja jän­nit­ty­neet? Halusit­pa sit­ten hel­po­tus­ta jän­ni­tys­pään­sär­kyyn, sel­kä- tai jal­ka­ki­pui­hin tai vain lie­vit­tää stres­siä ja ren­tout­taa kehoa­si koko­nais­val­tai­ses­ti, me autam­me. Tar­joam­me ammat­ti­tai­tois­ta klas­sis­ta hie­ron­taa asiak­kaan tar­pei­den mukaan.

Klas­si­ses­sa hie­ron­nas­sa peh­myt­ku­dok­sia käsi­tel­lään eri­lai­sin ottein, jol­loin veren­kier­to sekä aineen­vaih­dun­ta vil­kas­tu­vat ja kuo­na-ainei­den pois­tu­mi­nen kehos­ta tehos­tuu. Klas­si­sen hie­ron­nan avul­la ren­tou­te­taan lihak­sia ja samal­la lihas­jäyk­kyy­des­tä aiheu­tu­neet kivut lie­vit­ty­vät. Ren­tou­tu­nut keho vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti myös mie­len hyvin­voin­tiin.

Varaa aika ren­tout­ta­vaan hie­ron­taan säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­tam­me!

Ensimmäinen käynti ‑15% normaalihinnasta

Hinnasto

Varaa aika netissä!

Sarjakortit nyt ale-hinnoin

3 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 3 * 25 min – 65 €
 • 3 * 50 min – 120 €
 • 3 * 80 min – 180 €
 • 3 * 110 min – 240 €

5 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 5 * 25 min – 105 €
 • 5 * 50 min – 195 €
 • 5 * 80 min – 290 €
 • 5 * 110 min – 385 €

10 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 10 * 25 min – 200 €
 • 10 * 50 min – 380 €
 • 10 * 80 min – 560 €
 • 10 * 110 min – 750 €

Myös lah­ja­kort­te­ja saa­ta­vil­la kai­kil­le arvoil­le ja nii­den voi­mas­sao­loai­ka on 6 kk. Lah­ja­kor­tit tilaat säh­kö­pos­tit­se tai osta­mal­la liik­kees­tä.

Varaa aika netissä!