Kuntosalivalmennus Espoo

Tar­vit­set­ko lisä­mo­ti­vaa­tio­ta kun­to­sa­li­har­joit­te­lun aloit­ta­mi­seen tai yllä­pi­tä­mi­seen? Ehkä kai­paat vain uut­ta tree­nioh­jel­maa tai haluat ammat­ti­tai­tois­ta ohjaus­ta tree­nauk­sen tuek­si? Rää­tä­löim­me kaik­ki kun­to­sa­li­val­men­nuk­set alus­ta lop­puun asiak­kai­den tar­pei­den mukaan.

Hin­nas­to

  • Hin­ta sopi­muk­sen mukaan
  • Salioh­jel­mat alkaen 60 €

Käy­dään yhdes­sä läpi toi­vee­si val­men­nuk­sen suh­teen ja autam­me sinua saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si tehok­kaas­ti ja tur­val­li­ses­ti.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää! info@hierontakeidashyvaolo.fi

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

info@hierontakeidashyvaolo.fi