Urheiluhieronta Espoo

Ovat­ko lihak­se­si jän­nit­ty­neet ja väsy­neet lii­kun­nan jäl­jil­tä? Kai­paat­ko nopeam­paa palau­tu­mis­ta tree­ni­ker­to­je­si välil­lä? Tai ehkä haluat ennal­taeh­käis­tä louk­kaan­tu­mi­sia? Tar­joam­me asian­tun­te­vaa ja osaa­vaa urhei­lu­hie­ron­taa, joka sopii kai­kil­le aina hyö­ty­liik­ku­jis­ta ammat­tiur­hei­li­joi­hin.

Sään­nöl­li­sel­lä urhei­lu­hie­ron­nal­la voi­daan tukea aktii­vi­sen ihmi­sen lihas­huol­toa. Hie­ron­nan avul­la voi­daan myös vähen­tää louk­kaan­tu­mis­ris­kiä ja ennal­taeh­käis­tä esi­mer­kik­si rasi­tus­vam­mo­jen syn­ty­mis­tä. Urhei­lu­hie­ron­nan avul­la voi­daan opti­moi­da lihas­ten palau­tu­mis­ta myös tihe­ään tree­naa­van asiak­kaan tar­pei­siin.

Varaa aika urhei­lu­hie­ron­taan, tai ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Ensimmäinen käynti ‑15% normaalihinnasta

Hinnasto

Varaa aika netissä!

Sarjakortit nyt ale-hinnoin

3 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 3 * 25 min – 65 €
 • 3 * 50 min – 120 €
 • 3 * 80 min – 180 €
 • 3 * 110 min – 240 €

5 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 5 * 25 min – 105 €
 • 5 * 50 min – 195 €
 • 5 * 80 min – 290 €
 • 5 * 110 min – 385 €

10 ker­ran kor­tit (voi­mas­sao­loai­ka 12 kk)

 • 10 * 25 min – 200 €
 • 10 * 50 min – 380 €
 • 10 * 80 min – 560 €
 • 10 * 110 min – 750 €

Myös lah­ja­kort­te­ja saa­ta­vil­la kai­kil­le arvoil­le ja nii­den voi­mas­sao­loai­ka on 6 kk. Lah­ja­kor­tit tilaat säh­kö­pos­tit­se tai osta­mal­la liik­kees­tä.

Varaa aika netissä!